Cum se calculeaza impozitul pe venit pentru PFA, II si IF

Multe dintre afacerile mici din Romania se deruleaza sub umbrela unei Intreprinderi Individuale (I.I.), a unei Intreprinderi Familiale (I.F.) sau ca Persoana Fizica Autorizata (P.F.A.). Conform legii acestia realizeaza venituri din activităţi independente.
Venituri obtinute din activităţi independente fac parte din categoria veniturilor supuse impozitului pe venit.
Pentru a avea profituri cat mai mari e recomandat sa stii cum se stabilesc impozitele datorate si sa ai cat mai multe cheltuieli deductibile !

Cotele de impozitare
Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil (venitului net).

A. Stabilirea venitului net anual pentru persoanele care obtin venituri din activităţi independente impozitate in sistem real
Potrivit prevederilor codului fiscal venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Venitul brut cuprinde:
a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;
b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă;
c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii;
d) veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;
f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.
Nu sunt considerate venituri brute:
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia;
b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;
c) sumele primite ca despăgubiri;
d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.

Cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri deductibile
Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
c) să respecte regulile privind amortizarea;
c^1) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale.
d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;
3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
4. persoane care obţin venituri din salarii, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plăţii de către suportator.
e) să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare.
Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: cheltuielile de sponsorizare, mecenat, protocol, cheltuielile sociale, pierderile privind bunurile perisabile, cheltuielile reprezentând tichetele de masă, contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, prima de asigurare voluntară de sănătate, cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale, cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate.
Nu sunt cheltuieli deductibile: sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale, cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, impozitul pe venit datorat, cheltuielile cu prime de asigurare speciale, donaţii de orice fel, amenzile, confiscările, dobânzile, penalităţile altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale, ratele aferente creditelor angajate, cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar, cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare, 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 to şi nu au mai mult de 9 scaune, aflate în proprietate sau în folosinţă (aceste cheltuieli sunt integral deductibile doar pentru vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază, servicii de curierat, vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii sau vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi).

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie. În Registrul-inventar se trec toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii.

B. Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
În cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale din fapte de comerţ, din prestări de servicii (altele decât cele de medic, avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau alte profesii reglementate), precum şi din practicarea unei meserii, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii.
Nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit este elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București au obligația de a stabili anual nivelului normelor de venit si de publicare a acestora, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

Norma de venit pentru fiecare activitate independentă desfăşurată de contribuabil care generează venit comercial nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12.
Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări și plăți referitoare la încasări, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest scop.
Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real.

IMPORTANT: Pentru a afla mai multe detalii si informatii “la zi” legate de modul de calcul a impozitului pe venit va recomandam sa consultati Codul Fiscal actualizat TITLUL III Impozitul pe venit.

Reclame

Un gând despre &8222;Cum se calculeaza impozitul pe venit pentru PFA, II si IF&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s